Matrícula Nome CPF Remuneração
0001 JOSE CARLOS CASTRO xxx474146-xx
0015 ELIANA MARIA LUTTENBARCK BATALHA xxx616907-xx
0016 SERGIO ANTONIO MAJDALANI xxx392607-xx
0031 DIOVANDA REIS DOS SANTOS xxx374847-xx
0043 VALDEZIO PEDRO DOS SANTOS xxx339407-xx
0044 MARISA RIBEIRO FERNANDES xxx397777-xx
0045 VERA MARIA CARVALHO LEAL DE GUSMAO xxx854877-xx
0049 MARCELO TADEU DOMINGUES DE OLIVEIRA xxx855537-xx
0061 JOSE CARLOS CARDOSO RAPOSO xxx532707-xx
0063 LUIZ CARLOS VENTURA BARCIA xxx485427-xx
0065 JOSE DE MELLO VILELLA xxx123107-xx
0073 GILDA BASTOS DE MENEZES xxx631617-xx
0079 LEVIR FREIRE DOS SANTOS xxx837247-xx
0088 ITAMAR DE ALMEIDA xxx155997-xx
0089 LUIS ANTONIO DOMINGUES CORREIA xxx910137-xx
0092 PAULO ROBERTO DO ESPIRITO SANTO xxx244107-xx
0096 MAURICIO VALIM DO VAL xxx144268-xx
0115 JOSE MENEZES DE OLIVEIRA xxx224707-xx
0116 FATIMA ELVIRA CEVESE xxx823407-xx
0120 NADIA GLORIA VALENTE DE ALMEIDA MAIA xxx949307-xx
0129 REGINA CELIA CARVALHO CABRAL xxx902927-xx
0131 RENATO PEREIRA DA SILVA xxx803867-xx
0132 JOSE AUGUSTO DE CASTRO MEIRELLES xxx166198-xx
0135 ARSENIO FRANCO TRINDADE xxx124036-xx
0142 BEATRIZ DE PAIVA DIAS CAMPOS xxx089607-xx
0143 NELSON JONES COELHO FILHO xxx757927-xx
0145 EUNICE GONCALVES TINOCO xxx856287-xx
0148 LUCIA HELENA AGUIAR DA SILVA xxx676717-xx
0155 MARIA APARECIDA DIAS DE AZEVEDO xxx403457-xx
0156 MARIA LUCIA COSENTINO MOSIELLO xxx000587-xx
0161 MABEL MANGUEIRA SILVA xxx738907-xx
0166 PAULO MENDES DE QUEIROZ xxx970307-xx
0169 PAULO ROBERTO RIBEIRO BARBOSA xxx404291-xx
0170 ROSEMERY MARTINS MONTEIRO xxx584227-xx
0173 BEATRIZ HELENA DE CASTRO TRINDADE xxx253767-xx
0175 JOSE RAMOS DE AMORIM xxx634537-xx
0189 NIVALDO LUIZ DE OLIVEIRA xxx375107-xx
0191 MARGARETE DE AGUILA OLIVEIRA RANGEL xxx326807-xx
0192 PAULO CESAR SMITH METRI xxx223507-xx
0194 CLOTILDE JEVEAUX PEREIRA xxx021327-xx
0195 SHEILA MARIA BEIRUTH xxx909567-xx
0198 TIBURCIO PACHECO DE MELLO NETO xxx387607-xx
0199 CARLOS MAGNO BARRETO xxx987197-xx
0201 EDILA MIRIAN NUNES DA SILVA xxx901997-xx
0206 MARIA DE FATIMA PEREIRA DA CUNHA xxx283777-xx
0208 EZIO TEMPERINE xxx838667-xx
0210 JUAREZ MONTEIRO DE FREITAS xxx016957-xx
0229 VALDEMIR HUMBERTO FERREIRA DE AZEVEDO xxx142104-xx
0236 SERGIO CAUTELA GARCIA xxx196797-xx
0239 MANOEL VICENTE PEREIRA xxx816207-xx
1298