Matrícula Nome CPF Remuneração
0001 JOSE CARLOS CASTRO xxx474146-xx
0011 MARCO ANTONIO DELL ASEM xxx609207-xx
0014 IRANI DE CARVALHO ROSA xxx326987-xx
0015 ELIANA MARIA LUTTENBARCK BATALHA xxx616907-xx
0016 SERGIO ANTONIO MAJDALANI xxx392607-xx
0020 CLEBER FERREIRA xxx099607-xx
0024 TEREZA REGINA LOPES LELLIS DA SILVA xxx705127-xx
0031 DIOVANDA REIS DOS SANTOS xxx374847-xx
0036 JERFFESON BAPTISTA THEES xxx134137-xx
0039 EDINEI TAVARES xxx600137-xx
0043 VALDEZIO PEDRO DOS SANTOS xxx339407-xx
0044 MARISA RIBEIRO FERNANDES xxx397777-xx
0045 VERA MARIA CARVALHO LEAL DE GUSMAO xxx854877-xx
0049 MARCELO TADEU DOMINGUES DE OLIVEIRA xxx855537-xx
0061 JOSE CARLOS CARDOSO RAPOSO xxx532707-xx
0063 LUIZ CARLOS VENTURA BARCIA xxx485427-xx
0065 JOSE DE MELLO VILELLA xxx123107-xx
0073 GILDA BASTOS DE MENEZES xxx631617-xx
0076 JOSE ARAUJO GOMES xxx088317-xx
0079 LEVIR FREIRE DOS SANTOS xxx837247-xx
0081 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS SILVA xxx725317-xx
0088 ITAMAR DE ALMEIDA xxx155997-xx
0089 LUIS ANTONIO DOMINGUES CORREIA xxx910137-xx
0092 PAULO ROBERTO DO ESPIRITO SANTO xxx244107-xx
0094 NILSON DE OLIVEIRA FILHO xxx039077-xx
0096 MAURICIO VALIM DO VAL xxx144268-xx
0109 LIGIA MARIA SOUZA BRUTT xxx475777-xx
0115 JOSE MENEZES DE OLIVEIRA xxx224707-xx
0116 FATIMA ELVIRA CEVESE xxx823407-xx
0120 NADIA GLORIA VALENTE DE ALMEIDA MAIA xxx949307-xx
0129 REGINA CELIA CARVALHO CABRAL xxx902927-xx
0131 RENATO PEREIRA DA SILVA xxx803867-xx
0132 JOSE AUGUSTO DE CASTRO MEIRELLES xxx166198-xx
0135 ARSENIO FRANCO TRINDADE xxx124036-xx
0141 GUILHERMINA DE DEUS E SILVA ROCHA xxx038907-xx
0142 BEATRIZ DE PAIVA DIAS CAMPOS xxx089607-xx
0143 NELSON JONES COELHO FILHO xxx757927-xx
0145 EUNICE GONCALVES TINOCO xxx856287-xx
0148 LUCIA HELENA AGUIAR DA SILVA xxx676717-xx
0151 JOAO BATISTA JANUARIO xxx575617-xx
0155 MARIA APARECIDA DIAS DE AZEVEDO xxx403457-xx
0156 MARIA LUCIA COSENTINO MOSIELLO xxx000587-xx
0158 LEONOR MARIA DUARTE CAVALCANTE xxx758077-xx
0161 MABEL MANGUEIRA SILVA xxx738907-xx
0166 PAULO MENDES DE QUEIROZ xxx970307-xx
0167 LUIZ ANTONIO MELLO xxx302657-xx
0169 PAULO ROBERTO RIBEIRO BARBOSA xxx404291-xx
0170 ROSEMERY MARTINS MONTEIRO xxx584227-xx
0173 BEATRIZ HELENA DE CASTRO TRINDADE xxx253767-xx
0175 JOSE RAMOS DE AMORIM xxx634537-xx
1386